Hans Jäderberg

 

Hans Jäderberg  är född 1935, arkitektutbildad vid KTH och bosatt i Östersund. Han har alltid varit intresserad av teckning, vilket varit till nytta i hans yrke.

Att arbeta med färg tog fart först 1983 under en resa till Grekiska övärlden  i Gerlesborgsskolans regi. Akvarellmålandet har sedan utvecklats i kurser för Arne Isaksson på Gerlesborgsskolan och senare i Provence. En annan pedagog, som vid sina kurser gett impulser och andra vinklar på konst och teknik, är konstnären Arne Fredriksson.

Som medlem i Nordiska Akvarellsällskapet har Hans Jäderberg deltagit i många av sällskapets fria akademier inom Norden, i Medelhavsländerna och i Skottland. En av Hans Jäderbergs målningar är presenterad i tidskriften Akvarellen nr 3-97.

Detta är Hans Jäderbergs första separatutställning. Han har tidigare deltagit i grupputställningar i samband med ovannämnda kurser och akademier.