Olja: Rum i San Remo  65 x 81 cm

                                         

                                                             Lars Jönsson

Teknik: 

Olja, akryl, akvarell, teckningar 

Konstnärlig utbildning: 

Konstfack 1964 - 70 

Separatutställningar: 

Galleri Heland Stockholm, Konstfrämjandet Örebro, Göteborg, Stockholm,
Galleri Linjen Västervik, Gallerihuset och Galleri Remi Östersund, Galleri Belle och Galleri Fabian Västerås, Galleri AE Göteborg, Konstnärsföreningen Västerås, Konstfrämjandet i Örebro, Göteborg och Stockholm, Galleri Briggen, Galleri Linjen och Galleri CJ i Västervik, Galleri Bruce och Galleri S:t Lars i Linköping, Galleri Smedbyn  Huskvarna, Sv. Konstklubben Bruxelles, Galleri Nykvarn, Vetlanda konstförening,
Galleri S:t Lars Linköping, Södertälje Konsthandel och Galleri, Galeri Velvet, Malmö, Galleri Blå Lampan, Persåsen, Stocckhom Art Fair, Galleri Pictor Munka Ljungby.

Samlingsutställningar: 

Liljevalchs vårsalong, Skånes konstförening, Sydosten Kalmar, Smålands museum, Regionalmuseum, Alsfeld Tyskland, Konstmuséet Västerås, Kulturhuset Västervik. 

Representerad: 

Västerås konstmuseum, Kalmar konstmuseum, Statens konstråd samt kommuner och landsting. 

 Arbete för offentlig miljö:

Emaljvägg Johnson & Johnson Rotebro,
Väggmålningar Strömsholm, Västerviks sjukhus, Bostadsbolaget Västervik samt Almviks Tegelbruk. 

Stipendier:

 

Lunds kulturstipendium, Konstakademiens resestipendium,
Västerås kulturstipendium, Konsnärsnämndens resestipendium, Konstnärsnämndens arbetsstipendium 

Övrigt: Medlem i KRO och Smålands Konstnärsförbund.

 

De vita trädgårdsmöblerna i den svenska sensommargrönskan, det skulle kunna sägas vara en signatur för ett måleri som så genuint förmedlar stämningen av stilla söndagsfrid. Stillhet, ja, men i de ljusfyllda rummen ryms också ett stråk av mystik, något oåtkomligt. I interiörbilderna ser man ofta från ett rum in i ett annat som bara delvis är synligt. Något är dolt. Vad finns runt hörnet? Men hos Lars Jönsson finns också den rena naturen, grönskande snår och vägen som leder - vart? - både bort och hem. Ja just det, en ren natur, där det går att andas. Kanske en utopi, men en utopi som också kan inge hoppfullhet. Än så länge en natur utan människor - men Lars Jönsson som har sett den, för oss andra in i denna värld av renhet och ljus” (Torsten Bergmark)