Dorina Mocan och Christer Lönngren
 
utställning på Galleri Remi 11 - 29 september 2004.

 

                  

                                               
                                 

Dorina Mocan är född i Rumänien 1954. Utbildad vid   konsthögskolan i Cluj, Rumänien 73 -77.Hon är bosatt i Sverige sedan 1981.
Ett flertal utställningar i Sverige och utomlands
bl.a. "6 Pintores de Suecia", Konsthallen Las Condes, Santiago de Chile, i samband med kungaparets statsbesök -96.
Representerad: Statens konstråd, ett flertal landsting och kommuner, H.M. Konungens samlingar,
Kryssningsfartygen: "Navigator of the Seas" och "Radison Seven Seas Voyageur.

                                              

 

Christer Lönngren är född i Örebro 1943. Bor och arbetar på Gotland. Han är en autodidakt skulptör, som arbetar med stenmaterial, fossiler, svampdjur och korallkolonier. Christer Lönngren har ett stort antal utställningar bakom sig.
Han är representerad i kommuner, landsting, Länsstyrelsen i Örebro, Kommunförbundet, privata samlingar i USA, Japan och Europa. Utsmyckn.uppdrag: JM-Bygg AB.
Uppsala kommun, Kryssningsfartygen: Radisson Cruises, Royal Caribbean  Cruises och Colorline Cruises.

                                              

!

                                       Se Dorina Mocans grafikbilder under rubriken Gallerishop!