Janolof Bengtsson

                      Se flera bilder av Janolof Bengtsson!

                         

 Janolof Bengtsson  är  född 1946 i Borås  och bor i  Hunnebostrand.           
 

Utbildning:
Konstindustriskolan (HDK), Göteborg 1970-74 och diverse kurser

Separatutställningar:
Wadköpingshallen, Örebro 1981
Uddevalla Konsthall 1982
Galleri Mors Mässa, Göteborg 1983
Galleri Gripen, Karlstad 1984
Arvika Konsthall 1984
Galleri Opalen, Robertsfors 1984
Flaménska Galleriet, Borås 1988
Galleri Koch, Stenungsund 1988
Galleri Gullmam, Skredsvik 1992
Galleri Nordens Bilder, Kungälv 1993
Konsthallen Udkäping 1995
Konsthallen, Bohusläns Museum, Uddevalla 1996
Galleri Konstepidemin, Göteborg 1997
Gerlesborgsskolan i Bohuslän 1997
Konsthallen Hamnmagasinet, Varberg 1997.
Fredrikstads Kunstförening, Norge 1998
Galleri Stenlund, Stockholm 1999
Galleri Öhrström, Göteborg 1999
Bohusgalleriet, Uddevalla 1999
Konsthallen, Dals Långed 2000
Galleri Nordens Bilder, Kungälv 2002
Galleri Stenlund, Stockholm 2003
Konsthallen, Vänersborg 2005
Galleri Stockselius, Skövde 2005
Galleri Bacchus, Borås 2005
Galleri Anna H, Göteborg 2006
Galleri Konst i Karlstad 2007
Galleri Edvin, Skövde 2007
Galleri Oijens, Göteborg 2008
Galleri Remi, Östersund 2008


Samlingsutställningar:
Vevring på Vestlandet, Norge 1981
Starkodderhallen, Vänersborg 1987
Gerlesborgsskolan i Bohuslän 1988
Värmlands Museum, Karlstad 1989
Arvika Konsthall 1989
Bohussalongen, Bohusläns museum, Uddevalla 1986, 89, 90, 94, 97
Vestfold-Bohuslän 1995
Museet i Varberg 1998
Forsbergs Gallerier, Härja Prästgård, Tidaholm 1998
Laesö, Danmark 1999
Galleri Nordens Bilder, Kungälv 2000
Kulturhuset Vingen, Torslanda 2006
Galleri Edvin, Skövde 2008
 

Utsmyckningar:
Arméns tekniska skola, Östersund 1981-82
Kvarteret Serganten, Linnégatan, Göteborg 1983-85
Bammedicin, Mölndals Sjukhus 1986-87
Vårdcentralen, Stenungsund 1987-88
Volvo, Uddevalla 1988-89
Komvux, Uddevalla 1994
Östrabogymnasiet, Uddevalla 1995
Smögen, Sotenäs kommun 2008
 

Representerad
Göteborgs Konstmuseum, Bohusläns museum Uddevalla, Sörmlands
museum Enköping, Statens Konstråd och ett flertal landsting och
kommuner
 

Övrigt i urval
Lärare, Konstindustriskolan, HDK, Göteborg 1974-82
Lärare, Gerlesborgsskolan, Bohuslän 1988-89, 94-98
Konsult för Statens Konstråd 1989-91
Konsult för Bohuslandstinget 1996-98
Konsult för Västra Götalandsregionen 1999-2007